Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÉFOÉSZ Támogató Szolgálat  szakmai beszámoló

2009. év

 

 

I.                   A feladatellátás személyi tárgyi feltételrendszerének alakulása a 2009. évben

 

Támogató Szolgálataink célja a fogyatékos személy önrendelkezésen alapuló, önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

 

2009. év szakmai munkáját legjelentősebben befolyásoló tényező volt, hogy a törvényi változások – 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet – miatt egy támogató szolgálatot megszüntettünk, kettőt pedig integráltunk a Nyíregyházi Támogató Szolgálatba. Így tulajodképpen egy támogató szolgálatot működtettünk a 2009-es évben.

 

A finanszírozási rendje megváltozott a fenntartáshoz szükséges működési forrásokra teljesítmény arányosan lehetett pályázni. Esetünkben  12000 egység kötelezően teljesítendő feladatmutatót hagytak jóvá, amire 3000 egységig 1500 Ft  továbbá 3000 egység felett 1800 Ft támogatást ítéltek meg. A működési támogatás összege 27900000 Ft volt a 2009-es évre.

 

Ellátási területünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A szolgálat végleges működési engedéllyel rendelkezik.

 

Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk.

 

A személyi feltételek:

 

1 fő szolgálatvezető

3 fő személyi szállító

6 fő személyi segítő

 

Területi elosztottság tekintetében a személyi segítők három különböző területen látják el feladataikat. Újfehértó-Érpatak, Nyíregyháza-Nagykálló, Nábrád és környéke.

 

A szakmai munkát ellátó munkatársainknak 100 %-a megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, 88 %-nak megvan a kötelező NSZFI képzése. Az elmúlt évekhez képest csökkent a fluktuáció. Az elmúlt évben tulajdonképpen nem távozott szakember a szolgálattól. Akik maradtak, ők képesek elviselni a munka specialitásából adódóan létrejövő nehézségeket.

A létszámunk májusban nőtt 1 fővel. Nábrád területére sikerült elnyerni egy fogyatékos emberek szállítására alkalmas kisbuszt, így egy személyi szállító munkatárssal bővült személyi állományunk.

 

 

A feladatellátást segítő tárgyi feltételek

 

A Támogató Szolgálat akadálymentes irodával rendelkezik a központi és a nyitva álló helységek esetében is. Rendelkezünk 1 Opel Vivaro 9 személyes kisbusszal, amit akadálymentesítettünk /4+3 pontos rögzítés, kazettás lépcső/, alkalmassá tettük kerekesszék szállítására. Az év folyamán december 31-ig szállítottunk az Opel Zafira 7 személyes személyautónkkal, de ezt a továbbiakban már nem használhatjuk. Május 1-je óta egy VW-Transporter mikrobusszal bővült eszköztárunk. Így 2010 január 1-től ez a két kisbusz szállítja a rászorulókat. A gépkocsivezető és az ellátottak testi épsége nincs veszélyben.

 

III.             A szakmai tevékenység:

 

Intézményünk által nyújtott szolgáltatások körét folyamatosan bővítettük annak érdekében, hogy az ellátási területünkön élő fogyatékossággal élő, szociálisan hátrányos helyzetű emberek önálló életvitelének megtartásához megfelelő segítséghez juthassanak. Feladatellátásunkat a szociális törvény és végrehajtási rendeletek alapján végezzük, részletes leírását a Szakmai Programunk tartalmazza.

 

 

Érpatak és Újfehértó területéről a hét minden napján történik szállítás a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz, a Göllesz Viktor Általános és Speciális Szakiskolába. Nyíregyházán a Fejlesztő Iskolába szállítjuk a nyíregyházi gyermekeket.

Nábrádon az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Korai Fejlesztő Központjába szállítjuk gyermekeinket korai fejlesztésre vagy fejlesztő felkészítő foglalkozásokra.

 

 

 

IV.             Feladatellátással kapcsolatos együttműködések – kapcsolatrendszer

 

A kötelezően előírt együttműködési rendszeren túl, intézményünk széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik az egészségügy, oktatás, képzés, foglalkoztatás, szociális szolgáltatók, érdekvédelmi szervezetek körében.

 

 

V.                A feladatellátás összegzése:

 

2009. év eseményei komoly szakmai kihívást jelentettek a törvényi változásokból adódó nehézségek miatt. Úgy gondolom a nehézségek ellenére, intézményünk sikeres évet zárt, és a kihívásoknak megfelelt. A 2009. év fő feladata, a meglévő szolgáltatások minőségi javítása.

 

 

 

A jogszabályok értelmében szolgáltatásaink közül a személyi segítés és a szállítás térítésköteles. Kivételt képez ez alól Nábrád és környéke, ahol a szállítás térítésmentes – egy előző megállapodás értelmében.

 

Szolgáltatást igénybevevők 2009. január 1- 2009. 12. 31 között: 142 fő

Ellátási kérelem visszautasítva nem lett, Várakozási listán szerepelnek 3-an.

 

 

 

 

 

 

Igénybe vevők száma a fogyatékosság típusa szerint:

 

Látássérült: 2 fő

Hallássérült: 1 fő

Értelmi sérült: 64 fő

Mozgássérült: 8 fő

Autista: 39 fő

Halmozottan fogyatékos: 28 fő

 

 

Minden ellátott személy szociálisan rászorult: 142 fő

 

 

A teljesített gondozási órák száma: 7973 óra

A szolgáltatás nyújtására használt gépkocsi utaskilométere: 42448 km

 

 


Szolgáltatásaink:

 

Személyi segítés: a mozgatásban, járás gyakoroltatásában, gyógytorna biztosításában; különböző intézményekbe való eljutásban; nem akadálymentes épületbe való bejutásban; épületen belüli közlekedésben; hivatali ügyintézésben, szükséges nyomtatványok kitöltésében; egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevételében; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésében; bevásárlásban; egyéb szolgáltatások igénybevételében. Gyermekkorú személyek esetében felügyelet biztosítása otthonukban, illetve igény szerint intézményünkben.

 

 

   

 

 

 

Szállító szolgálat:

 

·         közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

·         orvoshoz, kórházba való szállítás

·         iskolába való eljuttatás stb.

 

 


 

 

 

Ügyintézés: A szolgálatnál megtalálhatók az egyes fogyatékossághoz kapcsolódó támogatási formák igénylőlapjai.

 

Tanácsadások: Elősegítjük a társadalmi beilleszkedést segítő szolgálatokhoz való hozzájutást.

 

 

 

 

 


 

 

Információs szolgáltatásunkat napi szinten veszik igénybe, személyesen vagy telefonon. A kérdések többnyire szociális ellátás igénylésének módjára, elhelyezési problémák, illetve lehetőségek feltérképezésére terjed ki.

 

 

 

Nyíregyháza, 2010. 01.12.

                                                                               Csományné Pados Andrea

                                                                                         szolgálatvezető

 

 

 

7./2010. számú határozatban az Elnökség elfogadta az ÉFOÉSZ Támogató Szolgálat 2009. évi  szakmai beszámolóját.

 

 

                                                                                   dr. Szabó Béláné

                                                                                             elnök